A SZERETET ANYASÁGA – Köszöntő szavak

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE

Kedveseim, drága anyák és apák!

Mennyei édesanyátokként szólok hozzátok, hogy megtapasztalhassátok szívem gyengéd szeretetét és hogy utat mutassak nektek szent hivatásotokban. Kimondhatatlan szeretet ég a szívemben irántatok és minden teremtmény iránt. Mellettetek vagyok az idő és az időtlen ölelésében. Mellettetek vagyok esőben és napsütésben. Minden vágyam az, hogy boldogok legyetek. Boldogok pedig akkor lesztek, ha elkezdtek aszerint élni, aki valójában vagytok. Lényetek szeretet és ha e szerint éltek, örökké boldogok lesztek.

Drága lelkek! Azon vágyatok, hogy feltétel nélküli szeretetben neveljétek gyermekeiteket új utat teremtett. Óhajotok más gyönyörű szívek óhajával adódott össze, hogy a tér és idő ezen pontján új alapra helyezzétek a magasztos szülői feladatot. Az új út megalapozza az új világ építését.

Az első és legfontosabb dolog ezen az úton ‒ és ez a magva jelen műnek is ‒, hogy rátaláljatok igaz énetekre, aki Isten ajándékaképpen örökre hozzátok tartozik. Fel fogjátok ismerni, hiszen szavaim nyomán felébred bennetek a rég elfeledett emlék, és öntudatlanul is arra irányul minden törekvésetek, hogy ismét magatokba öleljétek őt, aki mindig is lelketek lelke volt. Igaz énetek nélkül nem lehettek azok, akik vagytok. Ti mind szeretet vagytok, és nem lehettek boldogok, ha nem önmagatokat teljesítitek ki.

Hogyan neveljetek szeretettől sugárzó gyermekeket? Hogyan segíthetitek hozzá őket a boldogsághoz?

Gyermekeiteket elsősorban nem nevelni kell, hanem szeretni őket és megosztani magatokat velük. Ha nem igaz valótokat, a szeretetet osztjátok meg, a boldogtalanság zűrzavaros képét fogják magukkal vinni. Nem lehet külön választani a spiritualitást és a gyereknevelést, a mennyei és a földi dolgokat. Emberi dolgokkal kell szembenéznetek azon isteni szeretettel a szívetekben, amelyet teremtésetekkor megkaptatok. Semmi sem lehetetlen, ha egységre léptek a bennetek élő szeretettel.

Lássátok meg gyermekeitekben a szeretet megtestesülését, vágyát és csodáját. Segítsetek nekik, hogy minél több erőt kapjon ez a vágy és a boldogsághoz segítitek hozzá őket. Nem attól lesznek boldogok, hogy világi szempontból tekintve sikeresek lesznek-e, hanem attól, hogy mennyire tudják kifejezni a szívükben élő szeretetet.

Üzeneteim nem gyereknevelési tanácsok, nem praktikák, amelyeket kipróbálhattok és elvethettek, ha nem válik be. Bármire is nevelitek, tanítjátok gyermekeiteket, ezek a szépséges lelkek mintát utánozva tanulnak. Titeket fognak öntudatlanul is másolni. Elengedhetetlen, hogy olyan mintát nyújtsatok számukra, ami boldogsághoz vezeti el őket is és magatokat is. A bennetek élő szeretet pontosan tudja a dolgát és inspiráció révén ez a tudás mindig a rendelkezésetekre áll. Gyermekeitek felnevelésében a legtöbb amit tehettek, ha önmagatokat adjátok, ha tudatára ébredtek annak az énnek, aki Isten ajándéka számotokra.

Együtt indulunk, kéz a kézben ezen a csodálatos úton. Anya vagyok, ahogy ti is.

Ti pedig kedves apák, új szinten tapasztalhatjátok meg szülői feladatotokat. A saját apaságotok az anyaság egy részét is magában hordozza, mert új szintre emeltétek azt. Magatokban hordozzátok az anya gyengédségét és megértő szeretetét is.

Új anya és új apa van születőben. Az isteni szeretet hordozói és közvetítői vagytok anyaként és apaként. Szent feladatot vállaltatok magatokra.

Lépjetek a szavak mögé és érezzétek, hogy mellettetek állok és szívem teljes szeretetével ölellek át benneteket. Nem a félve remélt, távoli mennyország magaslataiból szólok hozzátok. Szívetek szépséges kertjében vagyok, hiszen közel engedtetek magatokhoz. Nem vagyok számotokra ismeretlen, csupán nem emlékeztek rám. De hangom édessége és gyengédsége visszacsalogatja elfeledett emlékeiteket, és ha nem is tudatosan, de a sejtelem szárnyán tudni fogjátok, hogy egyek vagyunk a szeretetben, ahogy mindig is egyek voltunk.