Imák Szűzanyától

 

A tudatosság imája 

Itt vagyok ezen a gyönyörű Földön,

ahol minden lehetőségem megvan arra,

hogy kifejezzem önmagamat, a szeretetet.

Itt vagyok ebben a csodálatos testben,

amely pontosan olyan, amilyennek lennie kell.

Hálás vagyok érte, hiszen nagyszerű lehetőséget nyújt arra,

hogy az legyek, aki vagyok ebben a pillanatban.

A boldogság és a szeretet bennem van és mindenhol körülöttem.

Érzem szétáradó melegségét és nyugalmát

a testemben és a lelkemben.

A szeretet aki vagyok, átöleli jelen valómat.

Belégzem a szeretetet,

amely mindent betölt bennem és körülöttem.

Isten a szeretet, aki bennem van, és én Istenben vagyok örökké.

A bennem lévő szeretet

minden egyes testvéremmel összekapcsol és eggyé tesz.

Szeretet, béke és boldogság vagyok most és mindörökké.

(A bölcsesség harmatcseppjei 7)

 

Az én imája

Határtalan, kiterjedt tudatosságként létezem öröktől fogva.

Én vagyok örökké.

Jelen fizikai valóságom egy sugara végtelen énemnek.

Isten bennem van és én Istenben – elválaszthatatlan,

boldogító egységben.

Szeretet vagyok, hiszen Isten,

a szeretet örök forrása bennem van.

Isten arca vagyok, egyetlen a végtelenből,

egy megismételhetetlen, egyedi arca a szeretetnek.

Isten bennem és általam teremt.

Teremtő vágya, szívének szeretete az enyém.

Olthatatlan teremtő tűz és életet adó víz alkotja lényemet,

amelyek új valóságot teremtenek minden pillanatban.

Milliónyi szivárvány tündöklik bennem,

zenét rejtő színek, melyek még teremtésre várnak.

Táncot lejt benne az öröm, és a szeretet szárnyán repülök,

akár a tavaszi szellő.

Olyan könnyű lényem, mint egy fényben tündöklő hópehely.

Gyengédség, édes ölelés minden időtlen pillanatom.

Csillapíthatatlan teremtő vágy lüktet bennem,

hogy megosszam önmagamat, a szeretetet.

Isten ereje ragyog bennem vágyban, tűzben, táncban,

mely gyengéden ölel új utakat teremtve.

Határtalan én vagyok ‒ formában és formán túl, a végtelenben.

Szeretet bennem az én, a vágy, az erő, a béke, az öröm,

a gyengédség, az ölelés.

Szeretet vagyok, tiszta Isten-lényegű szeretet.

(Isteni tánc 33)

 

A megbocsátó szeretet imája 

A testvérem vagy, nem ítéllek el, ahogy Isten sem ítél el.

Tudom, hogy Isten gyönyörűséges képmása vagy.

Tudom, hogy szeretet él a szívedben és egy vagy Istennel,

még ha nem is vagy mindennek tudatában.

Szeretném, ha boldog lennél.

Szeretném, ha megtalálnád igazi önmagadat, a szeretetet.

Átölellek, úgy ahogy vagy

és szívemben Isten tenyerére teszlek.

Azt kívánom, hogy megérezd

Isten örökké áradó szeretetét.

Áldjon meg téged a mindenható Isten

és szabadítson fel a szeretetre.

Ámen.

(A szeretet anyasága 13/3)

Hálaima a Teremtő Szeretethez

Teremtő Szeretet, lelkünk forrása!

Szívünk hálát zeng Feléd végtelen jóságodért és bőkezűségedért.

Köszönjük, hogy Önmagadat, a szeretetet osztottad meg velünk.

Hogyan is fejezhetnénk ki hálánkat másképp, mint engedjük,

hogy bennünk és általunk öltsön testet a szeretet.

Milyen nagyobb vágyunk is lehetne,

mint hogy a gyönyörű szeretet követei lehessünk.

Végtelen örömünk forrása Te vagy szeretet teljessége.

Legyen meg a Te akaratod mindörökké.

Egyesüljön minden teremtett lélek

a szeretet soha meg nem szűnő csodájában

‒ Általad és Veled együtt Teremtő Szeretet.

Ámen.

(A szeretet anyasága 2/5)

 

A bizalom imája

Bízom a bennem élő szeretet erejében.

Bízom abban,

hogy pontosan abban a tapasztalatban van részem,

amelyre szükségem van.

Bízom abban, hogy képes leszek

a bennem élő szeretettel összhangban cselekedni.

Bízom abban,

hogy megérzem a szeretet útmutatását.

Bízom a bennem élő szeretet erejében.

Bízok Istenben, a szeretetben, aki bennem van.

(Isteni tánc 25)

 

A szív imája 

Szeretlek Istenem. Te bennem vagy és én Tebenned.

Szeretet vagyok a végtelen Szeretetben.

Ámen.

(A szeretet anyasága 8/4)