Utam Szűzanyával

Szeretetsugár vagy. Magadban hordozod a szeretetet, rajtad keresztül árad a világba, lényedtől teljességgel elválaszthatatlan.
Benned ölt testet a szeretet, hogy általad egy új arcát ismerje meg a világ.

Beregi Mariettának hívnak és Budapesten, Magyarországon élek a családommal. 18 évig dolgoztam tanárként, majd teljesen a családomnak és a gyermeknevelésnek szenteltem az életemet. Az utóbbi években könyveket fordítok és Szűz Mária üzeneteit írom, ami nagy boldogsággal és hálával tölt el.

Szűz Mária mindig is része volt az életemnek, hiszen görögkatolikus papcsaládban nőttem fel. Mint a legtöbb katolikus, hagyományos imádságokat, rózsafüzért imádkoztam hozzá és kötetlen beszélgetéseket is folytattam vele szívem csendjében. Tudtam, hogy meghallgat és segít, de soha nem gondoltam, hogy valaha is képes leszek megérezni a jelenlétét, vagy meghallani a hangját. Ám Isten kegyelméből mégis megtörtént.

2020 nyarán, amikor a Csak a szeretetet válaszd című könyv első kötetét fordítottam Sebastián Blaksley-tól, megéreztem Szűz Mária jelenlétét. Lénye szerető és gyönyörű szép volt. Végtelen gyengédség és szeretet áradt belőle. Fénye betöltötte a szívemet és teljesen körülvette fizikai valómat is. Határtalan boldogság és mélységes béke árasztott el, és szavak nélkül időztem szerető ölelésében.

Többször megörvendeztetett jelenlétével, és megajándékozott gyengéd ölelésével, míg egy napon a hangját is meghallottam. Olyan szerető és szelíd volt a hangja, akárcsak a jelenléte. Így szólt hozzám:

„Ajándékot hoztam neked. Képzelj magad elé egy kinyitható szívmedált, amelynek a belsejébe bármilyen képet elrejthetsz. Átadom neked a legfontosabb üzenetet, amelyet valaha is kaphatsz. Rejtsd el ebbe a medálba, és tartsd a szívedben. A leggyönyörűbb szóval ajándékozlak meg, amelyet mindig a szívedben hordhatsz: Szeretlek! Amikor csak kedved van hozzá, nyisd ki a szívmedált, és fogadd be újra és újra ezt a szépséges üzenetet. Szívem teljes gyengédségével és szeretetével ölellek át. Ez a gyönyörű szó, mint egy apró magvacska hullik szíved termékeny talajára, hogy egy napon virágot hozzon majd. Szeretlek!”

Csodálatos volt Szűzanyával lenni, ezért reggel korán, még a családom ébredése előtt felkeltem, hogy együtt lehessek vele a csendben. Ez az együttlét ‒ vagy összefonódás, ahogyan Szűz Mária nevezi ‒ máig is a napi rutinom része. Egy gyönyörű kapcsolat és egy új út, amely boldogsággal tölt el.

2020. augusztus 31-én, amikor Szűz Mária ismét megjelent kimondhatatlan kedvességével, ezt mondta: „Drága gyermekem, itt az ideje, hogy elkezdjük a közös munkát. Érezd szívem gyengédségét, amely körülölel.”

Így kezdődött A szeretet anyasága című könyv írása, majd újabb könyvek következtek: A bölcsesség harmatcseppjei, Isteni tánc, Isten-illatú szeretet és Az EgySzív valósága. Ezenkívül Szűzanya hétköznapi spirituális gyakorlatokat is ajánl nekünk, amelyeket a Fénylő percek oldalon osztok meg.

Ez a weboldal abban a reményben született, hogy talán mások is inspirációt, békét és örömet találnak Szűz Mária bölcsességet és szeretetet hordozó szavaiban, ezért örömmel osztom meg ezen, jelenleg még publikálatlan művek kiválasztott üzeneteit.

Szűz Mária szavai mindig bizonyosságot hordoznak, felemelőek, megnyugvással és boldogsággal töltenek el. Megértő, támogató és segítő anya Ő, aki gyermekeként és barátjaként kezel. Szeretete elvárásoktól és feltételektől teljesen mentes, szabadságot és örömöt ad.

Az üzenetek mindig akkor érkeznek, amikor itt az ideje. Minden üzenetet több szinten tapasztalok meg. Érzem és megtapasztalom életem eseményeiben, illetve lelkem történéseiben. Érzem a szívemben, mintha egy kis csomag érkezne, amelynek meghatározott energiája van. Ez az energiacsomag, amely érzések, színek, zene és gondolatok összessége, szavakká alakul bennem. A szavak folyamatosan áradnak, és anélkül, hogy a megfogalmazásukon gondolkodnék, Szűz Mária jelenlétében azonnal leírom őket. Nagyon magas energiaszintet érzékelek, ami olykor pulzál körülöttem és bennem. Megnyugtató, boldogító és felemelő érzés egyszerre. Mintha másik létsík nyílna meg, amelyet kis ideig élvezhetek. Ez az idő rugalmas, eleinte sokkal rövidebb ideig voltam képes megmaradni benne.

Szűz Mária nem a fizikai, hanem a lelki szemeim előtt jelenik meg, de írás közben nem látom, hanem érzem. Amikor elmélyedek jelenlétében, megosztva azt a boldogságot, amelyet egymásnak jelentünk, akkor látom lelki szemeim előtt. Gyönyörű Hölgynek és Anyának látom, akinek a jelenléte leírhatatlan szépség, tavaszi színek és illatok benyomását kelti bennem, és akinek gondoskodó, gyengéd és ölelő szeretete határtalan. Arca és egész alakja csodálatos fényben ragyog, a leghalványabb és legszebb színek tündöklését árasztva magából.

Vannak olyan alkalmak is, amikor képes vagyok többet felfogni Lényéből, ami egy szavak mögötti világba vezet ‒ abba a Mennyországba, ahol mind egy szív és egy lélek vagyunk, és ahol Isten a minden a mindenben. Ekkor többnyire nem érzékelek történést, hanem érzem a Mennyország szívverését, ahogy én nevezném. Egy pulzáló, színeket és zenét árasztó, végtelenül könnyű és puha világban vagyok, amelynek a kirobbanó öröme hullámokban árad át a lelkemen és a testemen. Isten árad mindenből, és Isten tart meg mindent önmagában. Isten a szeretet. Leírhatatlan az a boldogság, ami itt van. Mennyei boldogság Isten Szívében lenni. A szavak mind metaforikusak, és eltörpülnek a valósághoz képest.

Jézus jelenlétét és támogatását ugyanúgy érzem, mint a Szűzanyáét, és a kezdetektől jelen van felfoghatatlan szeretetével. Jézus és Szűz Mária csodálatos egységben, Egy Szívként léteznek, önmaguk teljességében. Jézus kirobbanóan erős teremtő energiája, hatalma, bölcsessége és szeretete folyamatosan árad, pulzálva sugárzik mindenfelé. Gyengéd, ölelő szeretet mégis, akinek a jelenlétében beleolvad az ember a szeretetbe.

Jézus szavait, amelyek útmutatást és gyengéd szeretetet közvetítenek, szintén lejegyzem, hasonlóképpen Szűz Mária üzeneteihez.

Csodálatos kapcsolatom Szűz Máriával a szív csendjében zajlik, a megfoghatatlan misztériumát ölelve magába, amit nehéz szavakba önteni.

Tudom, hogy bárhol is vagyok, bárhová is megyek, Ő mindig velem lesz, örökkön örökké. Megnyugvást és végtelen boldogságot ad az embernek. Segít, vigasztal, átölel, tanácsot ad. Szeret és szeret vég nélkül. Nem tekint bűnösnek, esendőnek, hanem olyan szeretettel viszonyul hozzám, mintha kertjének legszebb virága lennék. Nincsen egyetlen teremtett lélek és lény sem, akit ne a legnagyobb szeretettel és törődéssel venne körül. Amikor az ember megérzi ezt a feltétel nélküli, csodálatos szeretetet, maga is azzá akar válni. Bele akar olvadni ebbe a csodába, eggyé akar válni vele.

Végtelenül hálás vagyok Mennyei Édesanyánknak, a boldogságos Szűz Máriának, a Szeretet tündöklő Anyjának, hogy szíve sugarával magához vonzott. Őszintén kívánom, hogy valamennyien megtapasztalhassátok ezt a csodát.