ISTENI TÁNC – A gyönyörű szeretet új formái

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE

Szépséges lélek! Milyen csodálatos az ember. Nézd meg milyen erő rejlik benne. Nap nap után éli az életet akkor is, ha nem érti miért, akkor is, ha szenved. Az erő, az élni akarás vágya mindenen felülemeli. A szeretet terjedni akar a formán keresztül. A szeretet átnemesíti a formát, megszenteli jelenlétével.

Az ember kezd tudatára ébredni isteni mivoltának, a szeretetnek, és más rezgésszinten lesz. Teljes lényét áthatja az isteni jelenlét. Tudatos kapcsolatba kerül önnön valójával, és ennek a boldogító rezgésére teste is ráhangolódik. Képes a szeretet energiáját egy másik szinten érzékelni, teljesebben felfogni. Képzeld úgy, hogy egy csodálatos világban vagy, de nincsenek hozzá érzékszerveid, hogy ezt felfogd. Az, amelyen keresztül mindezt érzékelni tudod olyan, mint egy parányi látcső, amely csak egy kört, egy szeletkét tud neked mutatni, azt is homályosan. Azokkal az érzékszerveiddel, amelyekkel jelenleg rendelkezel, csak parányi sugarakat tudsz észlelni ebből a szépséges valóságból.

Az ember egy csodálatos evolúción megy keresztül. Miért kell ezen keresztül mennie? Miért nem csöppenhet be ebbe a nagy boldogságba fázisok nélkül? Nagyon egyszerű a válasz: a teremtés és megtapasztalás semmihez sem fogható öröme miatt. Ez persze egyetlen szenvedéssel eltöltött földi élet valóságából nem így tűnik nektek.

Az emberi evolúció következő ugrásának a küszöbén vagytok. Ezt ne egyetlen élet valóságából tekintsd meg, hanem távolodjunk el kissé a Földtől, hogy tisztábban láthasd, érezhesd. Ez az ugrás nem egyetlen pillanat, és nem ugyanabban az időben realizálódik minden embernél. Egy óriási tudati váltás lesz. Minden amit eddig megtapasztaltatok, ezt a lépést hivatott szolgálni. A lépések egymásra épülnek, mert egy meghatározott elv köré rendeződnek. Most érett meg a helyzet arra, hogy ezt az ugrást, az emberiség egyetlen egészként élje meg. Ez nem egyetlen földi élet valósága, hanem egy átfogó folyamat része, szelete.

Mit jelent a tudatváltás? Az ember készen áll arra, hogy különálló egyénként tekintsen magára, és az ebből a lépésből fakadó összes lehetőséget és olykor zsákutcát bejárva készen áll arra, hogy kilépjen ebből az állapotból és tudatára ébredjen, hogy nem csak emberi természete van. Tudatára ébred a benne élő isteni léleknek, azaz önmagára ébred. Mivel a kiterjedt tudatnak, az isteni énnek jelenleg csak egy kis sugarát képes érzékelni, ezért ez a tapasztalat ugyan korlátozott lesz, mégis óriási lépés az előző állapothoz képest, és nagyon nagy jelentőséggel bír. Az a parányi sugár, amelyet immár képes érzékelni az isteni énből, olyan boldogsággal tölti el, amelynek az ereje képes őt magasabb rezgésszinten tartani. Ez egy folyamat, ami lépésről lépésre bontakozik ki. Mivel egyre több ember tapasztalja meg egyéni szinten, a többieknek egyre könnyebb ezt az ugrást megtenni, mert a Föld általános rezgésszintje az egyes egyének ébredésével emelkedik. Jelen vannak a régi minták is, ám újabbnál újabb energiaminták formálódnak a szeretet valóságából, amelyek átszövik a Földet és az embert.

Ezen új mintákra való ráhangolódással minden megváltozik. Egy új valóság formálódik. Az öntudatra ébredt lelkek folyamatos kapcsolatban vannak isteni énjükkel, azon keresztül élik emberi életüket. Ez az összekapcsolódás, összefonódás lehetőséget ad az új megjelenésére. Mivel más tudatállapotban vannak, más készségek jelennek meg, úgymond új érzékszervek fejlődnek, amelyek érzékelhetővé teszik az új tudatállapotot. Ezen új érzékszervekkel teljesebben át lehet fogni a szeretet valóságát. Az a parányi látcső, amely eddig a rendelkezésetekre állt, átalakul. Még mindig látcső marad, mert a fejlődés ezen fokán még nem képes az ember teljesen átfogó kiterjedt tudatosságra, de az eddigi látcső után, az eddigi beszűkült tudatállapot után, ezt teljes szabadságnak és óriási, felszabadító pompázatos panorámának fogja megélni.

Ennek a csírája már a Földön van, és sok-sok ember van, akiben ezek a képességek már kezdenek kifejlődni, illetve egyes készségek már teljesen jelen vannak. Ám mégsem ez a cél. Bármennyire is izgalmas egy-egy új készség megjelenése, a cél a szeretet boldogságának minél átfogóbb megjelenése és megélése, amiben ezen új készségek csak segítenek. 

Emlékezz arra, hogy mit mond Szent Pál: „Szóljak bár angyalok vagy emberek nyelvén, ha szeretet nincs bennem csak pengő érc vagyok vagy zengő cimbalom…”

Szeretném, ha látnátok a teljesebb képet, hogy megérezhessétek hová halad ez a gyönyörű emberiség. Teljesen új módon fogjátok megélni a szeretetet. Teljesebben, összekapcsolódva a bennetek élő Istennel.

Az új tudatállapot megélése a szeretettel való összekapcsolódás révén válik lehetővé, ám a megszokás ereje még bennetek rezeg, ezért fontos, hogy mindennap szakítsatok időt arra, hogy megérezzétek isteni énetek szépségét. A szeretet soha nem eredményez felsőbbrendűség-tudatot, hanem alázatos szívvel szolgál. A Szeretet a Nap, ami körül minden forog. Isten, a Szeretet Istene az egyetlen, akit minden szeretetre ébredt ember szolgálni akar. A Szeretet irányít és vezet azokhoz a tapasztalatokhoz, amelyekkel teljesebb módon vagy képes kifejezni a benned élő szeretetet, önmagad fényét.

Ez a tudatváltás úgy is mondhatjuk, hogy átnemesíti az anyagot, a formát. Emlékezzetek arra, hogy a formát én kiterjedtebb értelemben szoktam használni, amely alatt nem csupán a fizikai valóságot értem, hanem az emberi természetet a tulajdonságaival, a személyiséggel együtt. Az isteni jelenlét, az isteni énre való ráébredés áthatja emberlétetek minden területét. Engeditek, hogy a bennetek lévő isteni lélek éljen emberségeteken keresztül. Ez mindent megváltoztat, bár a szeretetnek soha nem célja a megváltoztatás, csupán az ölelés és a kiterjedés. Ám attól, hogy az isteni én áthatja az emberit, mégis megváltozik. Testetek képes arra, hogy a szeretet tápláló energiáját magában tartsa, feltöltődjön vele és amikor kell, akkor kiáradjon. Mindez az isteni én irányítása alatt áll, amihez csak nyitottság kell. Lépésről lépésre megtanuljátok engedni, hogy a Szeretet vezessen benneteket.

Az energiát, amelyet emberlétetek folytán megtapasztaltok és testetekben éreztek különböző impulzusok hatására, már nem kiélni akarjátok elsősorban, hanem átölelni isteni énetekkel. A szíven és a testen keresztül érkező energia titeket fog táplálni, ha nem viszitek ki azonnal a világba. Az energia tiszta, tápláló és teremtő erő, amelyet még nem tudtok használni. A bennetek élő szeretet ölelésében tartva képes lesztek mindezt megtanulni. Ha az energiát, amely a düh mögött meghúzódik, megérzitek és átölelitek a bennetek élő szeretettel, akkor nem romboló energiaként fog megjelenni, hanem a szeretet útját fogja követni. Ehhez egységben kell lennetek a krisztusi énnel.

Amikor megérzitek szépséges éneteket, a szeretet rezgéseit teljesebben vagytok képesek befogadni. Erre a testetek is rezonál és bizonyos betegségek elkerülnek benneteket.

Szeretném ha a jelen világban lévő tudást és ismereteket megfelelő kontextusba tudnátok elhelyezni. Energiáról beszélek, tudatváltásról, új készségek megjelenéséről…de ez mind-mind a szeretet különböző megnyilvánulási formája. Engedjétek, hogy a gyengéd és édes szeretet töltsön el benneteket. Minden a szeretetet hivatott kifejezni és a forma a szeretet nélkül üres. A készségek szeretet nélkül máshová visznek. A forma szeretet nélkül megbetegszik. Az energia, amelynek ugyan szeretet az alapja, eltorzul a  szeretet nélküli érzékelés következtében.

Az édes, gyengéd, lángoló és tápláló tűz, Isten végtelen szeretetének a kiáradása az, amely átnemesíti a formát, az emberlét minden aspektusát. Ez a tűz ott van benned, éned részét képezi és elválaszthatatlan tőled. Érezd meg csodálatos erejét és kapcsolódj össze vele. Ez vagy te. Ez a lángoló, boldogító tűz, Isten kiáradásnak egy lángnyelve.