A SZERETET ANYASÁGA – 5. A boldogító valóság földje

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE

    1. A te válaszaid

Szerelmetes lélek! Itt vagyunk együtt szíved gyönyörű szentélyében, ahol önmagad vagy, azaz ahol szeretet vagy. Mindig a szentély a kiindulópont, akármilyen kérdés, vagy aggály merül fel benned. A válaszok benned vannak, mindig mindenre ami a lelkedből fakad, hiszen a kérdés és a válasz egy kört alkotnak. A kérdés megszületésekor megadatik neked a válasz, mert Isten soha nem hagy válasz nélkül egyetlen kérdést sem.

Gyermekeid felcseperedése közben sokszor lesz, hogy a világ készre gyártott válaszaiba akadsz majd. Az ott van a szemed előtt, nyilvánvalónak tűnik, hogy az a helyes. Ám ne feledd, hogy a világ többnyire félelemből fakadó módszereket kínál, és az ártás legkisebb szándéka nélkül is a csapdájába húz. Ha megtanulod olvasni szíved rejtjeleit, akkor az új világ felépítésén munkálkodhatsz, őszintén tisztelve és szeretve gyermekeidet. Senki nem tudhatja helyetted, hogy mit kell tenned egy bizonyos felmerülő helyzetben, hiszen a te kérdéseidre a válaszok csakis a te szívedben rejlenek. Bárha hasonló utakat is járnak be a szülők, minden gyermek és minden szülő egyedi, ezért a megoldásnak is egyedinek kell lennie. Ezt a bölcsességet csak szereteten keresztül lehet elérni.

    2. A bölcs szív

A szív mindig őrzi a bölcsességet, bármennyire is eltévelyedett az érzelmi színkavalkádban. Mélyen, láthatatlanul, a csend egyszerű színeiben, még akkor is, ha ezer réteg tornyosul feléje.

A gondolatok és az érzelmek színekké és benyomásokká válva elfedik a szeretet valóságát. Azonban a szív útját befelé, a mélyebb rétegek felé követve, a szív minden bölcsessége feltárul előtted. A szív az elmére is hallgat, ha az a bölcsesség színében tündöklik. A  szeretetben fogant gondolatok szeretetből fakadó érzéseket generálnak a szívben, így jár együtt kézenfogva a két szerető testvér.

Bármilyen probléma, kérdés merül fel benned, drága lélek, azt rejtsd szívedbe bölcsen és várj. Az idő egy csodálatos eszköz, az éréshez nélkülözhetetlen ebben a világban, és Isten kezében van. A kérdésedre illetve a problémádra pontosan akkor érkezik meg a válasz, amikor szükséged van rá.

Meglehet, hogy néhányan cáfoljátok, amit mondok, hiszen ti úgy érzitek, hogy rengeteg esetben nem érkezik válasz, és egyedül érzitek magatokat a problémátokkal együtt. Isten mindig ad választ, mindig segít, de talán nem veszitek észre, hogy az első igennel léphettek rá arra az útra, ahol a válasz van. Hiszen a félelem útján nem találhatjátok meg a válaszokat. Egyszerű minden, higgyétek el, csak a tekervényes emberi gondolkodásmód merev rendszeréből tűnik nehéznek.

Bízz abban, drága lélek, hogy a válasz felbukkan, hogy rátalálsz, éppen akkor, amikor kell. A tudás megjelenik az elmédben, hallod, érzed, képeket, jeleket kapsz, amelyek teljesen egyértelműek lesznek. Kétséget sem hagynak maguk után. Nyugalom szállja meg a lelkedet és béke. A szeretetből érkező válaszok mindig békével, nyugalommal és magabiztossággal párosulnak. Ha valamire nem látod még a megoldást, akkor még nem áll készen minden. A türelem megtisztítja a vágyaidat és megerősíti a hitedet. Persze mindennek nem a próbatétel a célja. Meg kell értened, hogy mindig minden csakis a megfelelő időben történhet meg, egyetlen perccel sem korábban. Amikor lelked megérik arra, hogy befogadd és megtapasztald. Minden érted történik, kedvesem, hogy boldog lehess!

    3. A szeretet szentélye

Szépséges lélek! Szíved folyamatosan összeköttetésben van a Mennyország teljességével, hiszen Isten Gyönyörű Szívében dobog. A szíved képes arra, hogy olyan dolgokat is felfogjon, amit az elme nem képes megérteni. A teremtés nyitott könyv. Nincsenek titkok. Mindig minden tudás a rendelkezésedre áll, ám csak azokat tudod felfogni, amelyeket tudatossági szinted lehetővé tesz. A szív csatornája, ösvénye képes arra, hogy olyan üzeneteket közvetítsen számodra, amelyeket talán még szavakba sem tudsz önteni. Szíved szentélyében érik meg a tudás és ez az a hely, ahol összeköttetésben állsz mindenkivel. Különleges hely a szív, amelyről még oly keveset tudtok.

A szív önmagad szimbolikus kifejezése. Nem egy fizikai valóság, nem egy hely, hanem egy létállapot. Ebben a létállapotban te magad vagy a szeretet, a béke és a boldogság, hiszen Isten Önnön lényegét osztotta meg veled. Ezer és ezer úton és formában magyarázzuk és festjük le ugyanazt a lényeget. Minden üzenetnek, amit átadok neked az a lényege, hogy te magad vagy a szeretet és a boldogság, amit keresel. Isten, akit a Mennyek magasságában keresel, benned van. A testvéred, akit különállónak gondolsz a te szíved része, hiszen ő is pontosan ugyanaz a szeretet és boldogság, mint te vagy. A szimbólumok mind-mind kapuk, amelyeken keresztül beléphetsz a boldogító valóságba. Tudatosságodhoz vezető ajtók. Örömmel használjuk őket, mert hatékony eszközök, ezért továbbra is a szívről fogok beszélni, de érezd kedvesem, hogy ez a kifejezés többet takar, mint látszik.

A szív a téren és időn túl honoló szeretet földje. A beteljesülések vára. Itt igazán közel álltok egymáshoz, hiszen egy szív és egy lélek vagyunk valamennyien. Itt egymás kezét fogjátok, habár tudatában sem vagytok. Azt hiszed, hogy mily távol van tőled a másik ember, egy szeretted is akár, vagy Isten maga. Szíved szentélyében egyek vagytok. Egy ütemre dobban a szívetek, együtt gyógyultok, együtt szerettek valamennyien. Olyan csodálatos ez a boldogító valóság, amiben éltek, drága gyermekeim. Itt vagytok velem mind, egymás szívében gyönyörködünk és örömünk körbefonja valamennyi emberi szívet. Egyek vagyunk. Itt a béke világa van, ahol bárkit szerethetsz tiszta szívvel és ahol tárt karokkal várnak. Örök barátaid mind itt vannak. Drága gyermekeid örök fényükben pompáznak és a szív húrjai csodálatos melódiát zengenek. Itt igazi önmagad vagy, az a szeretet, akinek Isten megteremtett. És mindenki más is a szeretet szivárványában tündöklik. Szívek táncában gyönyörködnek az angyalok, és hálatelt szívvel dicsőítik Istent.

Ez a szeretet szentélye, Isten Szíve. Innen indul ki és ide tér vissza minden lélek. Ebből a forrásból merít minden szív és csakis ebből a fényből tudjátok felépíteni a béke világát, az új Édent. Térj be gyakran ebbe a szentélybe, frissítsd fel magad a csend harmatcseppjeivel és engedd, hogy a szeretet elárassza teljes valódat. Fogd meg a kezem, ha szeretnéd, itt vagyok, hogy eligazítsalak. Segítek neked, hogy megtanuld a szív nyelvét, hogy megérezd önmagadban és a másikban is a láthatatlan csodát.

    4. Az első szeretet

Süppedjetek bele Isten karjaiba, érezzétek újra és újra azt a szeretetet, amivel Isten ölel benneteket. Érezzétek át az erejét és a fenségét. Engedjétek, hogy teljesen átitassa szíveteket a boldogító valóság édessége. Isten ölelésében maradva lesztek képesek arra, hogy Isten Szívével szeressétek gyermekeiteket. Isten egyetlen dallamot dúdol a szívetekbe örök időktől kezdve: „Szeretlek!”

Érezzétek meg az első szeretetet, amit valaha is megtapasztaltatok. Isten szeretetéből születtetek és az Ő szerető karjaiban vagytok örök időktől fogva. Az Ő végtelen szeretetének a kiáramló tudatosságai vagytok.

Szíved őrzi és felismeri Isten hangját, aki így szól hozzád, szerelmetes lélek:

„Emlékszel szemem fénye? Mindig együtt voltunk. Soha el nem múló szeretettel szeretlek és te is így szeretsz engem. Magamban hordalak, ahogy te is engem. Elválaszthatatlan vagy tőlem, a Szeretettől. Szíved emlékszik örök egységünkre. Én vagyok a benned élő Szeretet, aki magamba ölelek mindenkit. Egy számodra barátban vagy idegenben éppen úgy benne vagyok, mint benned, és ugyanolyan személyes és egyedi kapcsolatban vagyok velük, mint veled.  Minden bennem és általam van. Rajtam kívül nincs semmi. Én vagyok. Ha nem érzed és hallod meg, amit mondok, akkor embereken, a természeten, az egész mindenségen keresztül szólok hozzád. Halld, amit mondok: a Szeretet él és mindörökre élni fog.

Végtelen boldogsággal tölt el, hogy hallgatod szavaimat. Annyira vágytam már arra, hogy észrevedd, mindig is itt voltam veled. Mi örökre elválaszthatatlanok vagyunk. Benned vagyok és te énbennem ‒ egyetlen boldogító ölelésben összefonódva.

Tőlem soha nem kell félned. Végtelen erővel és gyengédséggel szeretlek, ahogy mindig is szerettelek. Soha nem tudsz olyat tenni, amitől elfordulnék tőled. Együtt vagyunk, te és én. A végtelen teremtés csodáját éljük meg együtt. Egységben vagyunk egymással és minden teremtménnyel. A Szeretet benne van a mindenben. A minden benne van a Szeretetben.

Ne rejtegesd magad előlem, oly nagyon vágyom rád. Tedd parányi kezedet erős és biztos kezeimbe, és menjünk együtt az úton. Nem kell sötétségben és bizonytalanságban botorkálnod, hiszen fényem megvilágítja utadat. Lelkem lelke vagy, szívem teljes szeretetével szeretlek.”

    5. A szeretet ereje

Nincs nagyobb erő a világon annál, mint amikor szeretsz valakit. Amikor szerelmes vagy valakibe, ennek a mindent elsöprő vágynak az erejét érzed. Ha megtisztítanátok a szerelmet a világ érzelmeitől, az elvárásoktól, a féltékenységtől, a kizárólagosságtól és a félelemtől, akkor meglátnátok a maga pompájában ragyogni és bizony nem tűnne el idővel, mint egy délibáb. Mivel teleragasztjátok érzelmekkel és feltételekkel, nem tud szabadon megnyilvánulni és eltorzul.

A tiszta szeretetben rejlik mindaz az erő, amire gyermekeiteknek szüksége van. Éhezik és szomjazzák a szeretetet. Tápláljátok őket szeretettel, hiszen elsőként erre van szükségük. Mindenki legfőbb vágya az, hogy szeressen és szeretve legyen. Ezt a vágyat kell betöltenetek gyermekeitek szívében és soha többé nem fognak éhezni és szomjazni. Az a sok-sok fizikai szinten is éhező gyermek egy óriási felkiáltójel számotokra, hogy fel tudjatok ébredni. Lássátok meg az idők jeleit! Szeretetre éhezik az egész világ!

Kedveseim, ne engedjétek, hogy az aggódó világ felhője eltakarja Istenben való bizalmatok ragyogó fényét. Ha tovább adjátok az Isteni Szeretetet, ha kifejezitek szívetek vágyát, a többi mind megadatik hozzá. Nem kell a holnapra gondolnotok. Mindent megkaptok, amire csak szükségetek van.

Teljesítsétek ki szívetek igazi vágyait, éljétek meg önmagatokat, a szeretetet. A bizalom Istenben, a szeretetben, felhőtlenné, nyugodttá tesz benneteket. Gyermekeitek vajon aggódnak amiatt, hogy holnap mit fognak enni? Nem, hiszen tudják, hogy ti gondoskodtok róluk. Hagyatkozzatok ezzel a bizalommal Istenre.

Drága gyermekeim! A szeretet ereje önmagában rejlik. A félelem útján nem találjátok meg. A félelem módszerei nem tárhatják fel. A szeretet egy csodálatos, ragyogó és fenséges kör, ami mindig önmagából indul ki és önmagába tér vissza. Önmagából eredő vágyának következtében egyre terjed, hogy újabbnál újabb világokat teremtsen, a szeretet élő megnyilvánulásait.

A félelem hangos és háborút hoz magával ‒ a szeretet hatalma a csendben, a békében rejlik.

A félelem erőszakot szül ‒ a szeretet szelíd és megértő.

A félelem irányít ‒ a szeretet szabadságot ad.

A félelem követel és elvár ‒ a szeretet elfogadó és hálás.

A félelem szomorúságot hoz ‒ a szeretet örömöt nyújt.

A félelem büntet ‒ a szeretet átölel.

A félelem haragszik ‒ a szeretet megbocsát.

A félelem félelmet szül ‒ a szeretet szeretetet teremt.