A SZERETET ANYASÁGA – 4. A döntés hatalma

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE

    1. Az új út boldog percei

Szerelmetes lélek! Mindig várom ezeket a szent találkozásokat veled. Egymás lelkében időzünk, Isten gyönyörűséges Szívében. Ez mindig is így volt és mindig is így lesz, de te csak ilyenkor kerülsz ennek igazán tudatába. Köszönöm hajlandóságodat és nyitott szívedet. Világok születnek ebből a szent kapcsolatból, amelyre egyszer ráébredsz majd. A szeretet karjaiban ringatlak a szeretet édes és puha dallamára. Szeretetem soha nem hagy el téged.

Érezd, ahogy öröm járja át a szívedet. Magad mögött hagyod a régi minták maradványait, az aggódást, az elvárásokat. Tisztán, vidám mosollyal az arcodon jársz az úton ‒ a kezemet fogva. Talán azt az örömöt és semmihez sem hasonlítható boldogságot is érzed, amely abból a nyugalomból ered, amit a szeretet valósága plántál a szívedbe. Csak a szeretet létezik örökké. Mindenki szeretet. Te is és gyermekeid is. Egyetlen kincsét, a szeretetet soha senki nem veszítheti el. Mintha egy fenséges hegy tetejéről tekintenél a világra. Ebből a szemszögből minden másnak látszik. Ez az egyetlen szempont, ez az egyetlen magaslat, ahonnan nézve a dolgokat  boldogság vár rád is és gyermekeidre is. Nem csodálatos? Nem felszabadító ez az érzés? Repülj a boldogság szárnyain. Engedd, hogy magával ragadjon a szeretet öröme és mámorító boldogsága.

    2. A két út

Kedvesem! Az ember sokszor tehetetlenül és kétségbeesetten nézi életének az alakulását, abban a tévhitben élve, hogy nincs más választási lehetősége. Megy az úton, amin a többiek is haladnak anélkül, hogy észrevenné, milyen csodálatos ajándékot kapott Istentől. Szabad akaratánál fogva az út kiválasztása csak rajta áll.

Isten olyan végtelen szeretettel és feltétlen tisztelettel vesz körül minden egyes teremtett lelket, hogy megadta az embernek a szabad döntés lehetőségét. Ennek következtében mindig minden pillanatban van lehetőséged dönteni, még ha nem is így érzed. Mindig két út tűnik fel előtted ‒ a szeretet és a félelem útja. Bármilyenek legyenek is a körülmények, mindig választhatod a szeretet útját is. Ezt a döntést soha senki nem veheti el tőled. A körülményeket és a helyzeteket nem mindig választhatod meg, de hidd el, hogy nincs egyetlen olyan körülmény vagy helyzet sem, amikor ne választhatnád a fény útját. Ez erővel ruház fel, hiszen kezedbe adja az irányítást.

Mindez a gyermekeidre is igaz, kedvesem. Mindig két út áll előttük, akármilyen formában is nyilvánuljon meg. A te feladatod nem abban áll, hogy kiválaszd a számukra szerinted megfelelő utat, hanem az, hogy megvilágítsd előttük ezen két út természetét. Tudniuk kell, hogy merre vezet az egyik és merre a másik út, akárha egy útkereszteződésnél állnának. Mivel neked nagyobb az élettapasztalatod és a dolgokra való rálátásod, segíthetsz nekik ebben.

Nézd meg a gyerekeket! Milyen felhőtlenül tudnak örülni, sokszor szinte repülnek. Ez az őszinte, magával ragadó öröm az, ami többnyire hiányzik a felnőttekből.  Ahogy telnek az évek, ez az öröm egyre inkább alábbhagy a gyermekekben is. Ha igazán őszinte vagy magadhoz, mindez a saját életedben is kiválóan tükröződik. Persze úgy gondolod, hogy van mentséged. A felnőttkor gonddal és bajjal jár. Aggódásra késztet. Azonban a körülmények ellenére is mindig van választási lehetőséged. Tudod, hogy voltak emberek a koncentrációs táborokban is, akik képesek voltak hálát és szeretetet érezni? Tudod, hogy vannak halálos betegek, akik mosollyal a szívükben ébrednek?

Drága lélek! Bármilyen nehéznek is érzel egy helyzetet, mindig minden körülmények között képes vagy arra, hogy a fény útján maradj, hiszen ez saját döntésed kérdése. A körülmények adottak, de a helyzetekre és a történésekre adott válasz a te kezedben rejlik. Egyetlen egyszerű kérdést kell csupán feltenned: A szeretet vagy a félelem útját akarom választani? Az első tudatos lépés ezen az úton óriási hatalmat ad a kezedbe, hiszen már nem érzed úgy, hogy áldozat lennél. A külső történések csupán a forma részei. A lényeg a hozzá kapcsolódó döntésedben rejlik. Azzal, hogy a szeretetet választottad, nem a félelem mellett tetted le a voksodat. Tehát, ha bármikor félelmet érzel, csak tudatosítanod kell, hogy véletlenül letértél az útról, hiszen korábban már eldöntötted az útirányt. Gondolkodni a miértről, a megoldásokról értelmetlen dolog. Egyetlen dolgot kell csupán visszaidézni: az első igent a szeretet útján.

Ha a fény útját választod, a Mennyország egésze melléd áll. Ha a szeretet mellett döntesz, akkor Isten mellett döntesz. Ezt persze ne értsd félre. Ha valaki a félelem útját választja ‒ többnyire tudattalanul ‒ az nem jelenti azt, hogy a Mennyei lények nem támogatják szeretetükkel. Mindenki egyforma szeretetet és támogatást kap ‒ akár a fény útján jár, akár a félelem útján. De ha a szeretet útján vagy, akkor mindezt a támogatást képes vagy érezni és tudni is, hiszen nyitva hagytad a kapcsolat lehetőségét a Mennyország teljességével.

    3. A bölcsek erénye

A tisztelet királyi méltóságba öltözteti a szívet. A bölcs király erénye ez, aki annyira szeret, hogy megad minden tiszteletet, hogy szabadon szárnyalhass.

Isten képmása, a szeretet egyedi arca minden áldott gyermek. Szeressétek azt, akik ők maguk ebben a szent pillanatban. Érezzétek a megtiszteltetést, hogy Isten rátok bízta szeretett gyermekeit, Szívének drága kincseit. Vonjátok be őket a tisztelet tündöklő sugarával.

Akit tisztelünk azt szeretjük, odafigyelünk rá és megértjük. Tiszteletben tartjuk, hogy szabad és olyan döntést hoz, amilyet szeretne. Megértjük ‒ az ítélkezés vágya nélkül ‒, hogy csupán a szabadságát gyakorolja, amikor döntést hoz.

Érezzétek meg a mi felétek áradó tiszteletünket. A „mi” alatt a Mennyei lények sokaságát értem. Tisztelünk és szeretünk benneteket. Tiszteljük bennetek a szeretet gyönyörű követeit, Isten képmásait, és a szabadságra vágyó békés világi vándort is. Tiszteljük, hogy a saját utatokon jártok, és olyannak szeretünk benneteket, amilyenek most vagytok ebben a pillanatban. Érezzétek ezt a tündöklő sugarat a lelketekben, és engedjétek, hogy szavaim, mint parányi magvak szívetek földjébe hulljanak.

Számos fiatal nő fel úgy, hogy senki nem szerette őket feltételek nélkül, senki nem tisztelte őket és senki nem adott nekik igazi szabadságot és döntési jogot. Szülő-gyerek kapcsolatok mennek tönkre amiatt, hogy a szülőknek határozott elképzeléseik vannak a gyerekeikkel kapcsolatban és csupán korlátozott mértékben engednek nekik teret.

Bármilyen lehetőség is tárul gyermekeid elé, hagyd magad mögött a régi módszereket, az ítélkezést és az érzelmi manipulációt. Ha azt akarod, hogy boldogok legyenek, ne vedd el tőlük a döntés lehetőségét. Ha erőltetsz valamit, ha rábeszéled őket, ellenállás alakul ki bennük. Manipuláció és erőszak pedig nincs a szeretet útján. A gyermekek öntudatlanul is titeket, felnőtteket másolnak és így példát is mutatsz nekik. Akkor lesznek boldog felnőttek, ha szabadnak hagyod meg őket, ha úgy szereted őket minden pillanatban amilyenek, függetlenül attól, hogy milyen döntést hoztak. Apránként haladtok az úton, te is és gyermeked is, és nincs köztetek különbség. Földi szemmel tekintve idősebb vagy, és ebből adódóan tapasztaltabb. De a szeretetben teljesen egyenlők vagytok.

    4. A tisztelet és remény egysége

Mitévő légy, drága lélek, ha a gyermek mégsem a szeretet útját választja? Szeresd és éreztesd vele, hogy mellette állsz. Óriási különbség van aközött, hogy a kritikus pillantásodat érzi-e a szeretett gyermek vagy feltétlen támogatásodat és szeretetedet.

A szeretetben fogant tisztelet nem alkalmaz megkülönböztetéseket. Nem tisztel és szeret jobban, ha jót teszel. Tisztel és szeret, mert vagy, és mert ez a szeretet lényege. A gyermek a saját útján halad akkor is, ha ti más elvárást alakítottatok ki magatokban. Pontosan ekkor lép színre a szeretettel párosult tisztelet. Tiszteled annyira, hogy engeded, hogy a saját útját kövesse. Természetesen utat mutathatsz neki, megvilágíthatod előtte a lehetőségekből fakadó következményeket, de ne feledd, hogy mindezt nem látod át. Nem tudhatod, mit nyer és mit veszít egy-egy úttal. Nem tudhatod milyen új útkereszteződés nyílik meg előtte, mint ahogy szíve legmélyebb, sokszor öntudatlan vágyait sem ismerheted. Bízz abban, hogy Isten gondoskodik róla. Hogyan is hagyhatná el szíve szeretetéből teremtett gyermekét?

Légy a gyermek mellett teljes szívedből, beszélgess vele, légy a barátja, tiszteld és szeresd mindenek felett. Nincs az a döntés, nincs az a körülmény, amely elválaszthatna benneteket egymástól, hiszen valójában egy szív és egy lélek vagytok.

Nézd meg mit tesz Isten azokkal, akik nem a szeretet útját járják. Elfordul tőlük? Elveszi előlük a Napot? Megbünteti őket? Isten egyetlen dolgot tesz – szeret. Végtelenül, szenvedélyesen, gyengéden, olyan szeretettel, amely korlátlan szabadságot nyújt és örökké új utakat épít hozzád és minden egyes gyermekéhez. Isten úgy szeret, hogyha csak egyetlen pillanatra is visszaemlékeznél boldogító szeretetére, soha nem vágyódnál máshova csak az Ő ölelő karjaiba. Szíved lángra gyulladna Isten Szívétől és arra vágynál örökké, hogy úgy szeress, mint Ő. A szerető anya szenvedélyes gyengédségével szeret Isten. Szeresd te is így drága gyermekeidet. Öleld át őket és légy mellettük napfényben és ádáz vihar közepette, és ne engedd, hogy szíved lángolása akárcsak egyetlen percre is megszűnjön. Az eltérő utak mind lágyan egybeolvadnak a szeretet Istenének az ölelésében.

Engedd, hogy a tisztelet és a remény egységet alkosson benned. Ezzel tekints a világ útjára is ‒ ítélkezés nélkül. Mindenkinek Isten által adott joga úgy élni, ahogy szeretne. Ha Isten tiszteli és szereti az embert annyira, hogy ezt megengedi és lehetővé teszi, akkor tiszteletet érdemel részedről is minden döntés, amely akár a fény útján születik, akár a félelem útján. Mindez nem zárja ki, hogy azt kívánd, hogy mindenki boldog lehessen, hiszen csak a szív boldogsága vezethet békés világhoz.

Drága gyermekeim! Legyetek végtelenül megértőek gyermekeitekkel és egymással is. Adjatok teret és időt egymásnak. Ne törjetek pálcát senki feje felett sem. A saját életetekre és utatokra legyen gondotok. Tartsátok tiszteletben egymás döntését. Nem mindenki fog a szeretet útján haladni, de mivel szeretettel vagytok egymás iránt, ezt is elfogadjátok. Óriási szüksége van a világnak útmutató fényetekre. Még azok is össze vannak zavarodva, akik azt hiszik, hogy a fény útján járnak. A fény mindig békével, jósággal és megértéssel tölt el benneteket.

Öleljétek át azokat, akiknek pont a ti ölelésetekre van szükségük. Fogjátok egymás kezét. Ne pusztán szavakkal mutassatok utat, hanem elfogadásotok fényével, sugárzó békétekkel, és Istenben, a Szeretetben való végtelen bizalmatokkal. Legyetek az a fény, az a szeretet, aki ti magatok vagytok. Maradjatok meg a Szeretet ölelésében és vonjátok be az egész világot ebbe az ölelésbe. Egyre több és több embert. Vonjátok be a szeretet sugarával ezt a drága Földet. Érezzétek át az anya szeretetét, ahogy minden egyes gyermekét magához vonja és átöleli. Nem számít, hogy anyák vagy apák vagytok, nők vagy férfiak. Az anyai erő és szeretet mindenkiben benne van, aki a fény útján jár. Anyai szeretet kell most a világnak. Az anya azt a gyermekét, aki a fény útján jár, pontosan ugyanannyira szereti, mint a másik gyermekét, aki a félelem útját választotta, akár tudatosan akár nem. Hogyan is taszíthatna el egy anya egyetlen gyermeket is magától? Ezt a szeretetet, anyai szívem szépséges erejét adjátok tovább a világnak és a Mennyország békéjét hozzátok el a Földre.